Prawo do obrony koniecznej

Prawo do obrony koniecznej

5 lutego 2019 Wyłącz przez Magdalena

W każdym cywilizowanym systemie prawnym musi istnieć zagwarantowane kodeksowo prawo do obrony koniecznej. Bez niego trudno byłoby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, ale też ochronić naszych bliskich i nasz dom.

Z prawem tym mamy do czynienia w sytuacji, gdy zostaniemy zaatakowani przez napastnika, którego celem jest na przykład dokonanie rozboju i przywłaszczenie naszego mienia. To również sytuacje, gdy napastnik dąży do wyrządzenia nam fizycznej krzywdy, a w szczególny sposób – do pozbawienia życia.

W takich warunkach mamy prawo się bronić. Zdarza się, że korzystając z prawa do obrony koniecznej pozbawimy napastnika życia lub też zadamy mu trwałe rany, które będą skutkowały poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

W niedoskonałych systemach prawnych osobę broniącą się można w takim układzie pociągać do odpowiedzialności – w roli ofiary zostaje postawiony napastnik. Jeśli jednak system działa prawidłowo, to prokuratura i sąd muszą uznać, że ofiara napaści ma prawo bronić się wszelkimi dostępnymi środkami, bez względu na konsekwencje dla napastnika.

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza gaznaczas.pl