Licencja na agenta ochrony

Licencja na agenta ochrony

3 kwietnia 2020 Wyłącz przez Magdalena

Agent ochrony, czyli potocznie ochroniarz powinien posiadać licencję, którą może uzyskać na kilka sposobów, ponieważ placówki edukacyjne prześcigają się w tworzeniu nowych kierunków i nowych form nauczania. Najbardziej popularną formą otrzymania licencji jest szkoła policealna, która trwa dwa lata, system nauczania jest dzienny, czyli zajęcia odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku lub systemie zaocznym, czyli zajęcia są w soboty oraz niedziele. Niemniej jednak coraz częściej spotykamy się z ofertami kursów, które trwają dużo krócej na przykład kilkadziesiąt godzin, skondensowanych na przestrzeni kilku tygodni, w najgorszym przypadku miesięcy.

Czy ważne jest to, w jaki sposób otrzymaliśmy licencję? Na pewno nie dla wszystkich, w niektórych przypadkach ważna jest po prostu licencja, aczkolwiek coraz więcej ceniących się firm ochroniarskich ma większe wymagania niżeli sama licencja na przykład ukończone studia wyższe na takich kierunkach jak chociażby Bezpieczeństwo Narodowe. W tym zawodzie (jak już w większości) zatrudniane są zarówno kobiety jak i mężczyźni, teoretycznie bez ograniczeń wiekowych, chociaż jest określony wiek minimalny. Aby przystąpić do kursu kandydaci muszą posiadać: dokument potwierdzający niekaralność, przynajmniej dwadzieścia jeden lat, mieć obywatelstwo polskie lub innego kraju należącego do Unii Europejskiej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć minimum gimnazjum, przejść badania lekarskie z wynikiem stwierdzającym zdolność fizyczną do wykonywania zawodu.

filatelistyka poznań www.fajerwerki-obornicka.pl https://www.fotografy.eu/fotografia-produktowa/