Jak powstało hardware?

Jak powstało hardware?

12 października 2017 Wyłącz przez Magdalena

Na co dzień używamy bardzo dużej ilości sprzętu komputerowego i możemy być tego całkowicie nieświadomi. Niektóre elementy hardware np. płyta główna czy urządzenia peryferyjne nie zajmują naszej dużej uwagi w czasie wykonywania pracy lub rozrywki. Jednakże, gdyby one nie istniały prawdopodobnie dzisiaj nie moglibyśmy pracować w niektórych zawodach i wykonywać powierzonych nam zadań w tak krótkim czasie.

Jak powstały niektóre z elementów hardware? Skupmy się na historii myszki i klawiatury.

Perypetie myszki i klawiatury komputerowej

Metalowa kulka, która obracała się na metalowych rolkach była prototypem myszy komputerowej. Na początku komputerów używano w celach wojskowych, dlatego wszelkie odkrycia związane z nowinkami technologicznymi ułatwiające jego pracę były utrzymywane w tajemnicy. Podobnie stało się w przypadku pradziadka myszy trackballa.

Służył on przede wszystkim do wskazywania. Funkcję tę pozostawiono również przy dziś używanych myszkach. Microsoft był pierwszą firmą, która wypuściła na rynek komputer, kompatybilny z dołączoną do niego myszką. Rozwiązanie to przyniosło powstanie Microsoft Hardware.

Klawiatura komputerowa pomaga wprowadzać ręcznie różne dane, a także samodzielnie sterować komputerem. Istniało na przestrzeni lat bardzo dużo typów klawiatur. Pierwszą dołączono w 1960 roku do jednego z prototypów współczesnych komputerów. Wspomniane rodzaje klawiatur różnią się miedzy sobą ilością klawiszy, a także możliwość zapamiętywania różnych kombinacji znaków powstających za pośrednictwem używania poszczególnych klawiszy.

Warto interesować się historią powstania poszczególnych hardware. Na co dzień używane sprzęty mają interesujące perypetie swoich ewolucji.

https://kc.com.pl/ www.kongresantropologiczny.pl