Jak powstało hardware?

Jak powstało hardware?

12 października 2017 Wyłącz przez Magdalena

Na co dzień używamy bardzo dużej ilości sprzętu komputerowego i możemy być tego całkowicie nieświadomi. Niektóre elementy hardware np. płyta główna czy urządzenia peryferyjne nie zajmują naszej dużej uwagi w czasie wykonywania pracy lub rozrywki. Jednakże, gdyby one nie istniały prawdopodobnie dzisiaj nie moglibyśmy pracować w niektórych zawodach i wykonywać powierzonych nam zadań w tak krótkim czasie.

Jak powstały niektóre z elementów hardware? Skupmy się na historii myszki i klawiatury.

Perypetie myszki i klawiatury komputerowej

Metalowa kulka, która obracała się na metalowych rolkach była prototypem myszy komputerowej. Na początku komputerów używano w celach wojskowych, dlatego wszelkie odkrycia związane z nowinkami technologicznymi ułatwiające jego pracę były utrzymywane w tajemnicy. Podobnie stało się w przypadku pradziadka myszy trackballa.

Służył on przede wszystkim do wskazywania. Funkcję tę pozostawiono również przy dziś używanych myszkach. Microsoft był pierwszą firmą, która wypuściła na rynek komputer, kompatybilny z dołączoną do niego myszką. Rozwiązanie to przyniosło powstanie Microsoft Hardware.

Klawiatura komputerowa pomaga wprowadzać ręcznie różne dane, a także samodzielnie sterować komputerem. Istniało na przestrzeni lat bardzo dużo typów klawiatur. Pierwszą dołączono w 1960 roku do jednego z prototypów współczesnych komputerów. Wspomniane rodzaje klawiatur różnią się miedzy sobą ilością klawiszy, a także możliwość zapamiętywania różnych kombinacji znaków powstających za pośrednictwem używania poszczególnych klawiszy.

Warto interesować się historią powstania poszczególnych hardware. Na co dzień używane sprzęty mają interesujące perypetie swoich ewolucji.

rexit.pl www.animachina.pl